DORADZTWO TECHNICZNE

Oferujemy doradztwo w zakresie implementacji normy PN-EN- 1279. Proponujemy consulting, lub pełne wdrożenie normy, obejmujące opracowanie niezbędnej dokumentacji (Opis Systemu, wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji). Korzystamy w tej dziedzinie z bogatego doświadczenia (ponad 500 wdrożeń) firmy CEN_Solutions z Wielkiej Brytanii – specjalistów od spraw normalizacyjnych w zakresie szyb zespolonych oraz okien. Oferujemy pomoc w wykonaniu wszelkich niezbędnych badań – laboratoria TÜV Rheinland, CEN_Solutions UK lub ICiMB O/Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie.

W ramach udzielonej licencji oraz współpracy merytorycznej z CEN_Solutions firma INTech jest przygotowana do doradztwa we wdrożeniach PN-EN- 1279. Nasza współpraca z producentami polega w szczególności na:

  • Opracowaniu zakładowego systemu kontroli produkcji – factory production conrol,
  • Przygotowaniu opisu systemu – system description,
  • Wprowadzeniu wymaganych, zakładowych badań materiałów oraz gotowych szyb zespolonych,
  • Modyfikacji procesów produkcyjnych – zarówno pod kątem wymagań normy, jak i w celu uzyskania jak najwyższej jakości szyb zespolonych,
  • Doradztwie i audytach procesów produkcyjnych,
  • Pośrednictwie w wykonywaniu badań wstępnych – initial type test (laboratorium notyfikowane TÜV Rheinland w Holandii lub ICiMB O/Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie),
  • Wykonywaniu badań okresowych (krótkoterminowych) wymaganych przez normę (laboratorium TÜV Rheinland, CEN_Solutions UK lub ICiMB O/Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie).

Naszym klientom dostarczającym swoje produkty na rynek brytyjski proponujemy dodatkowo certyfikację umożliwiająca uzyskanie znaku CMS Mark.

Znak ten jest uznawany m.in. przez:

Przyznawany przez firmę CENSolutions znak jakości CMS MARK jest przez w/w organizacje traktowany równorzędnie z BSI Kitemark oraz BMTRADA Q-Mark. Nasza firma działając na licencji CENSolutions jest upoważniona do certyfikacji zakładów w ramach procedury uzyskania w/w znaku jakości.

NEW QUALITY MARK